Varade planeerimine

Nõustame Teid varade planeerimisel, mis hõlmab endas varade haldamist ja planeerimist nii seoses pärimismenetlusega kui ka võimalike maksejõuetusprobleemidega seonduvalt. Tegemist on kompleksteenusega, kus hindame Teie varadel lasuvat riskitaset ning nõustame Teid, et vältida tulevikus Teie varade vähenemist või kadu erinevates menetlusliikides (sh maksuõiguslik nõustamine). Samuti nõustame juba planeeritu kaasajastamisel.