Võla- ja asjaõigus

Nõustame Teid lepingueelsete läbirääkimiste pidamisel, erinevate lepingute (nt müügi-, üüri-, töövõtu-, laenu-, käenduslepingute jms) sõlmimisel. Aitame koostada vajalikud avaldused, nõuded ja pretensioonid. Samuti koostame lepingute õiguslikke analüüse, mille käigus kaardistame peamiseid riske ja aitame neid maandada.

Nõustame lepinguväliseid võlasuhteid puudutavates küsimustes (mh alusetu rikastumine, käsundita asjaajamine, õigusvastase kahju tekitamine) ning abistame asjaõigusega seotud küsimustes.

Esindame Teid nii kohtuväliselt kui kohtumenetluses (sh tarbijavaidluste komisjonis).