Tööõigus

Koostame töölepingute projekte, analüüsime olemasolevaid lepinguid, teeme ettepanekuid nende parandamiseks, aitame Teid töövaidlustes* nii töövaidluskomisjonis kui kohtus ning anname nõu kuidas sõlmida poole huvisid kõige paremini kaitsev leping. Samuti nõustame avalikku teenistust puudutavates küsimustes.

*Hetkel ei nõusta me kliente vaidlustes, kus üheks osapooleks on Kaitseministeerium või selle valitsemisalas olev asutus.