Perekonna- ja pärimisõigus

Aitame Teid perekonnaõiguslike probleemide lahendamisel (sh abieluvaralepingute sõlmimisel, ühisvara jagamisel, laste hooldusõiguse ja suhtluskorra määramisel, elatise nõuete esitamisel, rahvusvaheline lapserööv jms). Abistame vanemate ja laste huve arvestavate kokkulepete saavutamisel.

Esindame Teid ka pärimisest tulenevates vaidlustes – alates pärandvara koosseisu kindlakstegemisest kuni pärimisõiguse tunnustamise või sellele vastuvaidlemiseni. Samuti nõustame ja esindame Teid nii teiste pärijatega läbirääkimisel pärandvara jagamisel kui vajadusel samasisulises vaidluses kohtus.

Pärimisõiguses nõustame pärimise vormistamisega seotud küsimustes, testamendi koostamise küsimuses ning esindame kliente pärandvaraga seotud vaidlustes läbirääkimistel ja kohtus.