Maksuõigus

Nõustame Teid maksualaste aspektide arvestamisel ja maksuvaidluste ennetamisel. Esindame Teid maksuhalduri juures alates maksumenetluse alustamisest kuni vaide- ja kohtumenetluseni välja. Lisaks tavapärastele maksuvaidlustele esindame ja nõustame ka juhatuse liikmeid nende vastu suunatud vastutus- ja süüteomenetlustes.

Omame pikaaegset praktilist kogemust maksuõiguse vallas.