Maksuõigus

Nõustame Teid maksualaste aspektide arvestamisel ja maksuvaidluste ennetamisel. Esindame Teid maksuhalduri juures alates maksumenetluse alustamisest kuni vaide- ja kohtumenetluseni välja. Lisaks tavapärastele maksuvaidlustele esindame ja nõustame ka juhatuse liikmeid nende vastu suunatud vastutus- ja süüteomenetlustes.

Omame pikaaegset praktilist kogemust maksuõiguse vallas.

© 2021 Serdna Õigusbüroo OÜ  (registrikood 14257760)  |  Turu 2, Tartu 51004  |  tel +372 5824 8364  |  info@serdna.ee

  • Facebook
  • Telegram web