Maksejõuetusõigus

Esindame nii võlausaldajaid kui ka võlgnikke pankroti- ja saneerimismenetluses ning võlgade ümberkujundamise menetluses. Aitame Teie vara kättesaamisel pankrotipesast ning abistame Teid kogu protsessi vältel kõikide vajalike toimingute tegemisel. Samuti nõustame maksejõuetusse sattunud kliente lahenduste väljatöötamisel.

Abistame ka äriühingute likvideerimisel ja ümberkujundamisel.