Kriminaal- ja väärteomenetlus

Esindame ja kaitseme Teid kõikides* kriminaal- ja väärteomenetlustes. Esindame menetlustes ka kannatanuid, tsiviilhagejaid ja -kostjaid. 

Omame pikaaegset ja mitmekülgset kogemust süüteomenetluses.

*Hetkel ei nõusta me kliente vaidlustes, kus üheks osapooleks on Kaitseministeerium või selle valitsemisalas olev asutus. Samuti ei nõusta me riigikaitse ja kaitseväeteenistusega seotud süütegude puhul.

© 2021 Serdna Õigusbüroo OÜ  (registrikood 14257760)  |  Turu 2, Tartu 51004  |  tel +372 5824 8364  |  info@serdna.ee

  • Facebook
  • Telegram web