Korteriühistuõigus

Nõustame korteriühistuid ja nende liikmeid erinevates korteriühistuid puudutavates küsimustes (sh ühistu üldkoosolekute läbiviimine, majandamiskulude võlgnevuste sissenõudmine, teenuse pakkujatega lepingute ettevalmistamine ja kontroll, vaidlused kaasomandiga seotud teemadel jms).

Esindame Teid nii kohtuvälises kui ka kohtumenetluses.