Inkasso ehk võlamenetlus

Abistame võlgade sissenõudmisel, et saaksite oma aega otstarbekamalt kasutada ja keskenduda oma põhitegevusele.

Koostame meeldetuletuskirju, analüüsime võla sissenõudmise perspektiivi ja võlgniku majanduslikku olukorda, vajadusel valmistame ette lepinguid ja koostame maksegraafikuid, suhtleme võlgnikuga. Kui kohtuväliselt võlgnik ei alusta võla tasumist, alagatame kohtumenetluse maksekäsu kiirmenetluse või hagimenetluse kaudu. Vajadusel esindame võlausaldajat täite- ja pankrotimenetluses.

© 2021 Serdna Õigusbüroo OÜ  (registrikood 14257760)  |  Turu 2, Tartu 51004  |  tel +372 5824 8364  |  info@serdna.ee

  • Facebook
  • Telegram web