Haldusmenetlus

Nõustame Teid kõikides* haldusõigusega seotud küsimustes ning esindame Teid avaliku võimu esindajatega suhtlemisel alates haldusmenetluse alustamisest kuni kohtuni välja. Aitame Teil vaidlustada haldusakte või haldusorganite toiminguid.

*Hetkel ei nõusta me kliente vaidlustes, kus üheks osapooleks on Kaitseministeerium või selle valitsemisalas olev asutus.