Haldusmenetlus

Nõustame Teid kõikides* haldusõigusega seotud küsimustes ning esindame Teid avaliku võimu esindajatega suhtlemisel alates haldusmenetluse alustamisest kuni kohtuni välja. Aitame Teil vaidlustada haldusakte või haldusorganite toiminguid.

*Hetkel ei nõusta me kliente vaidlustes, kus üheks osapooleks on Kaitseministeerium või selle valitsemisalas olev asutus.

© 2021 Serdna Õigusbüroo OÜ  (registrikood 14257760)  |  Turu 2, Tartu 51004  |  tel +372 5824 8364  |  info@serdna.ee

  • Facebook
  • Telegram web