Äriõigus

Esindame ja nõustame Teid äriühingute asutamisel, ühinemisel, jagunemisel, ümberkujundamisel, likvideerimisel, võõrandamisel jms. Nõustame juhtorgani liikmete vastutusega seotud küsimustes (maksu-, tsiviil- ja karistusõiguslikes) ja äririskidest tuleneva varade planeerimisega.