Äriõigus

Esindame ja nõustame Teid äriühingute asutamisel, ühinemisel, jagunemisel, ümberkujundamisel, likvideerimisel, võõrandamisel jms. Nõustame juhtorgani liikmete vastutusega seotud küsimustes (maksu-, tsiviil- ja karistusõiguslikes) ja äririskidest tuleneva varade planeerimisega.

© 2021 Serdna Õigusbüroo OÜ  (registrikood 14257760)  |  Turu 2, Tartu 51004  |  tel +372 5824 8364  |  info@serdna.ee

  • Facebook
  • Telegram web